Medleverantör inom projektledning sökes till järnvägsprojekt inom Östergötlands län

Till ett projekt inom Östergötland söker vi nu efter medleverantörer med kapacitet och tillhandahållandet av projektledare med kunskap och erfarenhet för utförande av M-BEST arbeten inom järnväg.

Start: 2019 Q1
Slut: 2020

För mer information avseende det här projektet, utförandetyp och kapacitetsbehov ombeds du att kontakta ansvarig projektledare:

Projektledare
Claes Eakson
Mobil: 070-7802107
E-post: es.no1566542685ccnil1566542685@nosk1566542685ae.se1566542685alc1566542685

Vill du veta mer om vårt behov av medleverantörer till projekt är du välkommen till vår hemsida http://www.linccon.se/ alternativt kontakta oss via vår växel +46 (0)8 – 4110800

Linccon arbetar för att skapa trygghet och för att lösa kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och konsulttjänster. Vi har många projekt på olika platser i landet, oftast flera samtidigt som behöver extra stöd. Till just dessa projekt söker vi specifikt efter duktiga medleverantörer som kan bistå oss med kapacitet. Därför har vi skapat en portal där vi löpande flaggar för ett projekts behov. Här finner du som medleverantör information avseende projektet, geografiskt område och vårt behov av medleverantörer. Kolla runt, kanske just du har den kapacitet vi söker!