Linccon Academy

Genom Linccon Academy, vårt eget utbildningsprogram, hjälper vi dig att bygga på kompetens och yrkeskunnande med en rad olika kurser. Utvecklingen går snabbt och kraven på rätt kunskaper ökar ständigt. Med nya kunskaper blir du mer attraktiv för dina kunder och kan öka försäljningen. Det är vår ambition att stödja er utveckling för att uppnå detta.

Tillsammans med våra utbildningsleverantörer erbjuder vi våra kunder ett starkt och uppdaterat kursutbud inom bland annat områden som Järnväg, Bygg & Anläggning, Transport, Arbetsmiljö och El. Vår omfattande kunskap och vårt nätverk av specialister med skilda inriktningar och yrkeserfarenheter ger oss stor flexibilitet och utvecklingskraft. Som kund får du utbildning och service som baseras på både branschkunskap, teoretisk kunskap och industriell kännedom i kombination. Utbildningens form anpassas efter varje enskilt uppdrag om så önskas. I samarbete med uppdragsgivaren tas en optimal lösning fram, både vad gäller form, innehåll, tid och rum.

Med Linccon Academy vill vi slå ett slag för enklare hantering av utbildningsbehovet, med över 100 utbildningar samlat på en och samma plats, tillgänglig för alla!
Alla bokningar hanteras via ett enkelt bokningssystem som du finner längre ned på sidan tillsammans med prisinformation på respektive kurs. Naturligtvis erbjuder vi både öppna och företagsinterna utbildningar. Bokningssidan uppdateras löpande med nya utbildningar och kurser. Finner du inte rätt utbildning för dig kan du alltid söka dig fram eller kontakta oss.

Linccon Academy har visionen om att bli en ledande utbildningspartner som bidrar till marknadens största utbildningsflora. Vi utbildar ditt företag, helt enkelt!

Kontakt

Vi hjälper dig att bygga kompetens och yrkeskunnande

För frågor om utbildning och bokningar är du varmt välkommen att kontakta avdelningschef Anna Jansson på mobil 070-3302631 alternativt via e-post till anna.jansson@linccon.se

Huvudkontor
Vendevägen 89, 18232 Danderyd/Stockholm. Växel: +46 8 411 08 00, E-post info@linccon.se

• AB 04 och ABT 06 – Entreprenadjuridik
• ABS 09 – Konsumenttjänstlagen
• ADR Grund
• ATEX direktiv och elinstallationer i explosiv-miljö
• Ansvarsutbildning för tillståndsgivare
• Arbete med härdplast – Kemiska hälsorisker
• Arbete med spänning
• Arbete på väg 1+2
• Arbete på väg Nivå 3A – Utmärkningsansvarig
• Arbete på väg Nivå 3B – Vakt, Lots
• Arbetsrätt
• Avtalsrätt
• Behörighetsreformen
• Bemötande och svåra situationer
• Besiktning av lågspänningsanläggningar
• Brandskyddsutbildning
• Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U
• Bättre arbetsmiljö -BAM
• Coachande Förhållningssätt
• Det inre ledarskapet
• Digital färdskrivare
• EMS åtgärder mot elektromagnetisk påverkan
• ESA-14 Fackkunnig
• ESA-14 Industri & installation
• ESA-14 Röj
• ESA-14 Tillträde
• ESA-14 Vattenvägar
• Elansvarsfrågor
• Elinstallationsreglerna
• Ellära och hydraulik (Maskinförare)
• Elsäkerhet grundkurs
• Fallskydd
• Fordonsmonterad kran (Kompetens / Validering)
• Föreskrifter installationsstandard lågspänning
• Företagsanpassad truckutbildning
• Förtroendefullt Samarbete

• Gallring
• Grundkurs Entreprenadjuridik
• Grundkurs i projektledning
• HLR med Första Hjälpen
• HLR med Första Hjälpen (förskola / skola & förening)
• HLR med första hjälpen vid elskada
• Heta Arbeten
• Hjullastare validering (TYA)
• Hjälp på väg
• Hjärtsäkra din arbetsplats
• Hjärtsäkra ditt företag
• Hot & våld med riskanalys
• Högspänningsanläggningar
• Instruerad person
• Instruktörsutbildning
• Kabelförläggning enligt KJ41
• Kick-off / Personaldagar
• Kontroll före idrifttagning
• Köprätt
• Lastsäkring
• Ledningsdimensionering
• Lönesamtalet
• Maskindirektivet
• Mobila Arbetsplattformar
• Modern Hydraulik
• Motorsågskörkort nivå A (Motorsågning)
• Motorsågskörkort nivå B (Trädfällning, grund)
• Motorsågskörkort nivå C (Trädfällning, avancerad)
• Motorsågskörkort nivå D (Linjearbete)
• Mångfaldsarbete

• Ny som chef
• Plantering
• Praktisk elteknik för VA-personal
• Praktisk elteknik för driftpersonal
• Praktisk elteknik för fastighetsskötare
• Praktisk elteknik för mekaniker
• Presentationsteknik
• Projektledning
• Röjmotorsågskörkort nivå RA
• Röjmotorsågskörkort nivå RB (Skogsröjning)
• Röjning
• Schemaläsning med praktisk felsökning
• Skogsbilvägar
• Skogsvård
• Skyddsutjämning
• Skötsel av elanläggningar
• Skötselföreskrift och SSG4500
• Sorg och sorgbearbetning
• Ställningsbyggnad (Särskild utbildning)
• Ställningsbyggnad (Väderskydd)
• Ställningsbyggnad – upp till 9 meter
• Svenskt skogsbruk
• Systematisk arbetsmiljöarbete -SAM
• Säkerhetsrådgivare ADR
• Säkra Lyft
• Särskilt instruerad person
• The Human Element
• Traversutbildning
• Truckutbildning
• YKB Fortbildning
• Överspänningsskydd

Kurser