Division Järnväg

Vi arbetar brett inom infrastrukturområdet med underhåll & modernisering av järnvägens uppbyggnad. Vår erfarenhet inom järnväg är stor och våra medarbetare samt medleverantörer har specialistkompetenser för att kunna arbeta säkert invid järnvägen. Vi är vana vid att arbeta i små som medel och stora projekt och vi har den kapacitet som behövs för att utföra uppdrag i såväl Mark som BEST-arbeten genom hela projektets livscykel. Med ett välutvecklat arbetssätt med hela kedjan från anbud till färdigställande kan vi på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt ta ett helhetsansvar för större och mindre entreprenader som er underentreprenör. Vår organisation med lokala kontor på ett flertal platser i regionen säkerställer att du som kund får din produkt levererad i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet.

Våra tjänster

Vår anbudsgrupp levererar affärsstöd till kunder inom järnväg som behöver extra stöd i funktioner som anbud-, kalkylarbeten inom M-BEST. Våra kalkylingenjörer har flera års erfarenhet och har vanan av att räkna på allt från små,-medel till stora projekt.

Inom det här området levererar vi specialkompetens inom Mark, Bana, El, Signal, Tele (M-BEST) med gedigen kunskap och utbildning inom sitt teknikområde som har vanan av att arbeta inom små, medel och stora projekt. Den gemensamma nämnaren för oss alla är att leverera kunskap, kvalitet och stöttning till våra kunder oavsett uppdrag.

Inom det här området levererar vi erfarenhet inom Byggledning, Projektledning, Projektingenjör, Platschef, Arbetsledning, Entreprenadsbesiktning, Byggarbetsmiljösamordnare BAS P samt BAS U

Inom det här området levererar vi effektiv och bemannad maskinteknik med fokus på små och stora entreprenadmaskiner till spårgående en och tvåvägsfordon med kapacitet för linje och växelkörning samt ballastplogning för byggnation av järnväg. Leverans av maskiner sker oftast bemannat med säkerhetsfunktioner, förare och eller operatörer.

Inom det här området levererar vi kompletta logistiklösningar- från planering till genomförande och uppföljning. Vi har specialiserat oss på transporter av makadam, räl, slipers och andra mer komplexa specialtransporter inom järnväg. Vi kapacitetsstöttar med el och diesellok i olika storleksklasser samt gods och materialvagnar.

Inom det här området levererar vi materialservice genom kvalitativt byggmaterial, komponenter och systemlösningar till marknadsledande priser. Vi erbjuder grossist-, logistik- och distributionstjänster av elinstallationsrör för byggnader, kabelskyddsrör i mark, kanalisationsmaterial för öppen kabelförläggning, vatten och avloppsrör samt dräneringsrör. Du finner våra produktkataloger nedan.

Genom Linccon Academy, vårt eget utbildningsprogram, hjälper vi dig att bygga på kompetens och yrkeskunnande med en rad olika kurser. Utvecklingen går snabbt och kraven på rätt kunskaper ökar ständigt. Med nya kunskaper blir du mer attraktiv för dina kunder och kan öka försäljningen
Tillsammans med våra utbildningsleverantörer erbjuder vi våra kunder ett starkt och uppdaterat kursutbud. Alla bokningar hanteras av Svensk uppdragsutbildning via deras bokningssystem som du finner här.

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt erbjudande inom Division Järnväg

Kontakta oss
Kontakta oss