Fakturering till Linccon

Märkning av fakturor
För att vi ska kunna betala din faktura i rätt tid så behöver den vara märkt på rätt sätt och innehålla all nödvändig information. De fakturor som inte tar hänsyn till våra minimikrav på märkning eller reglerna kring omvänd skattskyldighet för bland annat byggtjänster och viss försäljning kommer att returneras.

Våra minimikrav på märkning:
Bolagsnamn
Ange fullständigt bolagsnamn
Referensperson
Ange för- och efternamn på beställaren
Projektmärkning
Märkningen ska anges för samtliga inköp och tillhandahålls av Linccon vid beställning. Märkningen skall anges både på fakturan samt medföljande dagbok.
Omvänd skattskyldighet byggtjänster
Om fakturan omfattas av omvänd skattskyldighet för byggmoms ska informationstext om detta framgå.

Faktureringsadress:
invoice.group@linccon.se
Observera att adressen ovan endast avser leverantörsfakturor som ska skickas för inskanning. Leverantörsfakturor som sänds in via invoice.group@linccon skall vara i PDF format, annat format accepteras ej. Orderbekräftelser, anbud, avtal, och följesedlar ska skickas till respektive projektledares e-postadress.

Betalningsvillkor:
Vi betalar er faktura med 30 dagars betalningsvillkor om inget annat uttryckligen har avtalats.

Kontakt

Kontakta oss om ni har frågor beträffande fakturor

Växel: +46 8 411 08 00