Hemsidan uppdateras / The page is being updated / Kotisivu päivitetään / die Website wird aktualisiert – Please be patient.
Hemsidan uppdateras / The page is being updated / Kotisivu päivitetään / die Website wird aktualisiert – Please be patient.

Vi vill bidra till en bättre framtid

Samhället har ett stort behov av utbyggd infrastruktur, fastigheter och nya boenden. Inom de närmaste 10 åren kommer vägar, järnvägar och samhällen byggas ut för hundratals miljoner kronor- bara i Sverige. Samtidigt råder det resurs och kompetensbrist hos de flesta sektorer.

För att klara utmaningen måste byggbranschen tänka större och annorlunda. Vi måste på riktigt börja dra nytta av varandra och lyckas förena effektiv produktion med kundanpassade lösningar. Och allt detta behöver ske på ett hållbart, schysst och involverande sätt.

Linccon Groups affärside vilar på att tänka nytt, annorlunda, större. Vi tänker ett steg längre och utmanar rådande arbetssätt i alla projekt vi deltar. Vi förenar effektivt och hållbart produktionen med kundanpassade affärslösningar, tjänster och produkter för enkla eller sammansatta behov inom entreprenad och logistiksektorns hela livscykel.

Vårt växande varumärke agerar på den nordiska inframarknaden med siktet inställt på att bli en ledande aktör som drar nytta av branschens samlade resurser för utvecklingen av framtidens nya infrastruktur. Med ingående koncernbolag verksamma inom anläggning, järnväg och byggsektorn förenat med maskinpool, materialservice och vårt egna utbildningsprogram har vi kompetensen att omfamna hela kedjan.

Linccon ska förändra marknaden för entreprenader i Norden genom helhetssyn, ansvarstagande och entreprenörskap under hela projektets livscykel. Linccon ska erbjuda sina medarbetare en utvecklande och inspirerande miljö där yrkeskunnande, samarbete och glädje ska stå i fokus under ledordet ”Tillsammans” som även genomsyrar vårt arbetssätt i ditt projekt.

Vi är en aktör som trivs bäst då vi får chansen att bidra med vårt arbetssätt i tidiga skeden. Som tillsammans med vår beställare drar nytta av varandra, tänker annorlunda och innovativt under alla faser av projektet.

Vi vet hur man bygger infrastruktur, nu vill vi göra det tillsammans med dig!

Kontakta Linccon
Läs mer om vad vi erbjuder

Vi vill bidra till en bättre framtid

Samhället har ett stort behov av utbyggd infrastruktur, fastigheter och nya boenden. Inom de närmaste 10 åren kommer vägar, järnvägar och samhällen byggas ut för hundratals miljoner kronor- bara i Sverige. Samtidigt råder det resurs och kompetensbrist hos de flesta sektorer.

Vi är en aktör som trivs bäst då vi får chansen att bidra med vårt arbetssätt i tidiga skeden. Som tillsammans med vår beställare drar nytta av varandra, tänker annorlunda och innovativt under alla faser av projektet.

Vi vet hur man bygger infrastruktur, nu vill vi göra det tillsammans med dig!

Kontakta Linccon
Läs mer om vad vi erbjuder
0
Olyckor
0
Aktiva projekt
0
Lediga tjänster

Hur föreställer du dig framtidens infrastruktur?

Vi vill bidra till en bättre framtid. Linccon Groups affärside vilar på att tänka nytt, annorlunda, större. Vi tänker ett steg längre och utmanar rådande arbetssätt i alla projekt vi deltar.

Hur föreställer du dig framtidens infrastruktur?

Vi vill bidra till en bättre framtid. Linccon Groups affärside vilar på att tänka nytt, annorlunda, större. Vi tänker ett steg längre och utmanar rådande arbetssätt i alla projekt vi deltar.

0
Olyckor
0
Aktiva projekt
0
Lediga tjänster

Construction

För byggandet av pålitlig infrastruktur, behövs en stabil grund. Som partner inom anläggning levererar vi kapacitetsstöd till kunder som anlägger förberedande grundläggning för vägar, järnvägar, vägar, flygplatsområden, vindkraftsområden, industriområden, fiber och kraftutbyggnad samt exploateringsområden. Eftersom vi har all kompetens och kapacitet kan vi omfamna alla delmoment i bygget.

#exploatering #fiber #elkraft #väg&infra #vindkraft #vatten&avlopp #grund

Rail

Inom järnväg arbetar vi brett inom infrastrukturområdet med underhåll & modernisering av järnväg, spårväg och tunnelbanans uppbyggnad. Vår erfarenhet inom järnväg är stor och våra medarbetare samt medleverantörer har specialistkompetenser för att kunna arbeta säkert invid järnvägen. Vi är vana vid att arbeta i små som medel och stora projekt och vi har den kapacitet som behövs för att utföra uppdrag i såväl Mark som BEST-arbeten.

#mark #bana #el/kontaktledning #signal #tele #kanalisation

Building

Vårt område inom bygg erbjuder heltäckande byggtjänster till byggsektorn, allt från att vara delaktiga i byggentreprenader till mindre underhålls- & reparationsarbeten. Fokus ligger huvudsakligen på komplexa byggnadsprojekt inom järnväg men även annan byggnation som tex bostäder, kontor, sjukhus, köpcentrum, skolor och industrilokaler.

#bostäder #industri #kontor #tillfälliga boenden

Construction

För byggandet av pålitlig infrastruktur, behövs en stabil grund. Som partner inom anläggning levererar vi kapacitetsstöd till kunder som anlägger förberedande grundläggning för vägar, järnvägar, vägar, flygplatsområden, vindkraftsområden, industriområden, fiber och kraftutbyggnad samt exploateringsområden. Eftersom vi har all kompetens och kapacitet kan vi omfamna alla delmoment i bygget.

#exploatering #fiber #elkraft #väg&infra #vindkraft #vatten&avlopp #grund

Rail

Inom järnväg arbetar vi brett inom infrastrukturområdet med underhåll & modernisering av järnväg, spårväg och tunnelbanans uppbyggnad. Vår erfarenhet inom järnväg är stor och våra medarbetare samt medleverantörer har specialistkompetenser för att kunna arbeta säkert invid järnvägen. Vi är vana vid att arbeta i små som medel och stora projekt och vi har den kapacitet som behövs för att utföra uppdrag i såväl Mark som BEST-arbeten.

#mark #bana #el/kontaktledning #signal #tele #kanalisation

Building

Vårt område inom bygg erbjuder heltäckande byggtjänster till byggsektorn, allt från att vara delaktiga i byggentreprenader till mindre underhålls- & reparationsarbeten. Fokus ligger huvudsakligen på komplexa byggnadsprojekt inom järnväg men även annan byggnation som tex bostäder, kontor, sjukhus, köpcentrum, skolor och industrilokaler.

#bostäder #industri #kontor #tillfälliga boenden

Cargo

Inom Cargo erbjuder vi maskin & transporttjänster för delaktighet i entreprenader inom främst järnväg. Vårt koncept bygger på uthyrning av maskin och transportkapacitet bestående av spårgående arbetsfordon och arbetsmaskiner samt transportmedel. Många av våra maskiner och koncept hyr vi ut bemannade med arbetsledning, säkerhetsfunktioner, förare och operatörer.

#spårjustering #spårriktning #ballastplogning #transport #planering #operatörer #spärr #lokförare

Components

Inom Components erbjuder vi konkurrenskraftig materialservice genom kvalitativt byggmaterial, komponenter och systemlösningar till marknadsledande priser. Vi erbjuder grossist-, logistik- och distributionstjänster av elinstallationsrör för byggnader, kabelskyddsrör i mark, kanalisationsmaterial för öppen kabelförläggning, vatten och avloppsrör samt dräneringsrör.

#kabelskydd #va #dränering #vatten&avlopp #innovation #kanalisation #fiber #elrör #tillbehör

Academy

Genom Linccon Academy, vårt eget utbildningsprogram, hjälper vi dig att bygga på kompetens och yrkeskunnande med en rad olika kurser. Utvecklingen går snabbt och kraven på rätt kunskaper ökar ständigt. Med nya kunskaper blir du mer attraktiv för dina kunder och kan öka försäljningen. Det är vår ambition att stödja er utveckling för att uppnå detta.

#anläggningssektorn #järnvägssektorn #byggsektorn #el   

Cargo

Inom Cargo erbjuder vi maskin & transporttjänster för delaktighet i entreprenader inom främst järnväg. Vårt koncept bygger på uthyrning av maskin och transportkapacitet bestående av spårgående arbetsfordon och arbetsmaskiner samt transportmedel. Många av våra maskiner och koncept hyr vi ut bemannade med arbetsledning, säkerhetsfunktioner, förare och operatörer.

#spårjustering #spårriktning #ballastplogning #transport #planering #operatörer #spärr #lokförare

Components

Inom Components erbjuder vi konkurrenskraftig materialservice genom kvalitativt byggmaterial, komponenter och systemlösningar till marknadsledande priser. Vi erbjuder grossist-, logistik- och distributionstjänster av elinstallationsrör för byggnader, kabelskyddsrör i mark, kanalisationsmaterial för öppen kabelförläggning, vatten och avloppsrör samt dräneringsrör.

#kabelskydd #va #dränering #vatten&avlopp #innovation #kanalisation #fiber #elrör #tillbehör

Academy

Genom Linccon Academy, vårt eget utbildningsprogram, hjälper vi dig att bygga på kompetens och yrkeskunnande med en rad olika kurser. Utvecklingen går snabbt och kraven på rätt kunskaper ökar ständigt. Med nya kunskaper blir du mer attraktiv för dina kunder och kan öka försäljningen. Det är vår ambition att stödja er utveckling för att uppnå detta.

#anläggningssektorn #järnvägssektorn #byggsektorn #el   

Bygg framtidens infrastruktur – jobba hos oss

Att arbeta på Linccon innebär att man är en del av samhällets och infrastrukturens hållbara utveckling. Linccon erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för den med intresse inom teknik, hållbarhet, samhällsutveckling och innovation. Vi vill ha nöjda medarbetare som trivs hos oss och som når sin fulla potential genom teamwork, där personlig utveckling, snabba beslut, kundrelationer och affärsutveckling är en stor del i din arbetsdag?  Vi är stolta över det jobb vi utför och vet att våra kunder ser oss som den mest pålitliga och handlingskraftiga partnern. Välkommen till Linccon.

Välkommen med din ansökan! Här annonserar vi ut våra lediga tjänster, hittar du ingen tjänst som passar dig är du välkommen att skicka in en spontanansökan på

Bygg framtidens infrastruktur – jobba hos oss

Att arbeta på Linccon innebär att man är en del av samhällets och infrastrukturens hållbara utveckling. Linccon erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för den med intresse inom teknik, hållbarhet, samhällsutveckling och innovation. Vi vill ha nöjda medarbetare som trivs hos oss och som når sin fulla potential genom teamwork, där personlig utveckling, snabba beslut, kundrelationer och affärsutveckling är en stor del i din arbetsdag?  Vi är stolta över det jobb vi utför och vet att våra kunder ser oss som den mest pålitliga och handlingskraftiga partnern. Välkommen till Linccon.

Välkommen med din ansökan! Här annonserar vi ut våra lediga tjänster, hittar du ingen tjänst som passar dig är du välkommen att skicka in en spontanansökan på

Leonhard-Weiss i samarbete med Linccon Rail utför spår och växelbyte Boden C-Boden, Holmfors-Ljuså, Harrträsk-Gällivare

Samarbetet mellan Leonhard-Weiss & Linccon Rail fortsätter när vi nu startar upp spår och växelbyte Boden C-Boden samt spårbyte mellan Holmfors-Ljuså och spårbyte Harrträsk-Gällivare inom Boden och Gällivare kommun, Norrbottens län.

Som underentreprenör har Linccon Rail tilldelats BEST-arbeten av Leonhard-Weiss innefattande bland annat arbeten inom Bana, El/kontaktledning, Signal, Neutralisering, IBTL, Makadamkomplettering m.m.

Huvuddelen av våra arbeten sker under perioden V33 – V38 med start Boden S – Boden C som första etapp, därefter kör vi Holmfors – Ljuså innan vi avslutar med Harrträsk – Gällivare.

Likt föregående gemensamma projekt Gistad – Mjölby så är även detta en komplex entreprenad som dragits igång med fler inblandade resurser. Vårt gemensamma arbetssätt är oförändrat, här drar vi nytta av varandras kompetens och hjälps åt som en enhet för projektets bästa.

Vill du veta mer […]

Linccon Rail & Leonhard-Weiss utför just nu ballastrening på södra stambanan mellan Gistad-Mjölby

Just nu arbetar Linccon Rail tillsammans med Leonhard-Weiss på södra stambanan mellan Gistad-Mjölby med ballastrening. Som underentreprenör har Linccon Rail tilldelats BEST-arbeten i projektet av Leonhard-Weiss.

För oss innebär detta bland annat arbeten inom Bankettrensning, Neutralisering, Makadamkomplettering ,Säkerhet/planering, Kontaktledningsjustering, Signalarbeten, HT nedsättning, Jordning m.m….

Det är en gedigen apparat som nu dragit igång och vår planering har pågått i månader för att säkerställa att inget avviker när vi nu väl är igång och så många enheter ska samsas samtidigt.

Huvuddelen av våra arbeten sker under perioden V28 – V31. Därefter tar vi en kort vilovecka innan nästa projekt startas upp norröver, det som ska komma att bli Rail:s största 2019 (mer info kommer inom kort).

Vill du veta mer om Linccon är du välkommen till vår hemsida http://www.linccon.se/ alternativt kontakta oss […]

1508, 2019

Leonhard-Weiss i samarbete med Linccon Rail utför spår och växelbyte Boden C-Boden, Holmfors-Ljuså, Harrträsk-Gällivare

Samarbetet mellan Leonhard-Weiss & Linccon Rail fortsätter när vi nu startar upp spår och växelbyte Boden C-Boden samt spårbyte mellan Holmfors-Ljuså och spårbyte Harrträsk-Gällivare inom Boden och Gällivare kommun, Norrbottens län.

Som underentreprenör har Linccon Rail tilldelats BEST-arbeten av Leonhard-Weiss innefattande bland annat arbeten inom Bana, El/kontaktledning, Signal, Neutralisering, IBTL, Makadamkomplettering m.m.

Huvuddelen av våra arbeten sker under perioden V33 – V38 med start Boden S – Boden C som första etapp, därefter kör vi Holmfors – Ljuså innan vi avslutar med Harrträsk – Gällivare.

Likt föregående gemensamma projekt Gistad – Mjölby så är även detta en komplex entreprenad som dragits igång med fler inblandade resurser. Vårt gemensamma arbetssätt är oförändrat, här drar vi nytta av varandras kompetens och hjälps åt som en enhet för projektets bästa.

Vill du veta mer […]

1007, 2019

Linccon Rail & Leonhard-Weiss utför just nu ballastrening på södra stambanan mellan Gistad-Mjölby

Just nu arbetar Linccon Rail tillsammans med Leonhard-Weiss på södra stambanan mellan Gistad-Mjölby med ballastrening. Som underentreprenör har Linccon Rail tilldelats BEST-arbeten i projektet av Leonhard-Weiss.

För oss innebär detta bland annat arbeten inom Bankettrensning, Neutralisering, Makadamkomplettering ,Säkerhet/planering, Kontaktledningsjustering, Signalarbeten, HT nedsättning, Jordning m.m….

Det är en gedigen apparat som nu dragit igång och vår planering har pågått i månader för att säkerställa att inget avviker när vi nu väl är igång och så många enheter ska samsas samtidigt.

Huvuddelen av våra arbeten sker under perioden V28 – V31. Därefter tar vi en kort vilovecka innan nästa projekt startas upp norröver, det som ska komma att bli Rail:s största 2019 (mer info kommer inom kort).

Vill du veta mer om Linccon är du välkommen till vår hemsida http://www.linccon.se/ alternativt kontakta oss […]

VILL DU KONTAKTA OSS?

Kontakta oss gärna gällande alla våra tjänster, om du är intresserad av att få anbud, söker nytt jobb eller om du vill anlita oss för ditt uppdrag. Vi har svaren!

Vårt huvudkontor finner ni på:

Maskingatan 3, 19560 Arlandastad

Kontakta Oss
08 – 411 08 00
Kom på besök

VILL DU KONTAKTA OSS?

Kontakta oss gärna gällande alla våra tjänster, om du är intresserad av att få anbud, söker nytt jobb eller om du vill anlita oss för ditt uppdrag. Vi har svaren!

Vårt huvudkontor finner ni på:

Maskingatan 3, 19560 Arlandastad

Kontakta Oss
08 – 411 08 00
Kom på besök