Hur föreställer du dig framtidens infrastruktur?

Vi vill bidra till en bättre framtid! Linccon Groups affärside vilar på att tänka nytt, annorlunda, större. Vi tänker ett steg längre och utmanar rådande arbetssätt i alla projekt vi deltar. Vi förenar effektivt och hållbart produktionen med kundanpassade affärslösningar, tjänster och produkter för enkla eller sammansatta behov inom entreprenad och logistiksektorns hela livscykel.

Linccon är ett starkt växande varumärke på den nordiska inframarknaden, med ingående koncernbolag verksamma inom anläggning, järnväg och byggsektorn. Vår verksamhet förenas även med maskinpool, materialservice och vårt egna utbildningsprogram.

Vi vet hur man bygger infrastruktur, nu vill vi göra det tillsammans med dig!

För byggandet av pålitlig infrastruktur, behövs en stabil grund. Som partner levererar vi kapacitetsstöd till kunder som anlägger förberedande grundläggning för järnvägar, vägar, flygplatsområden, vindkraftsområden, industriområden och exploateringsområden. Ta mig vidare till Anläggning

Vi arbetar brett inom infrastrukturområdet med underhåll & modernisering av järnvägens uppbyggnad och vi har den kapacitet som behövs för att utföra uppdrag i såväl Mark som BEST-arbeten genom hela projektets livscykel. Ta mig vidare till Järnväg

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från att vara delaktiga i byggentreprenader till mindre underhålls- & reparationsarbeten. Fokus ligger huvudsakligen på komplexa byggnadsprojekt inom järnväg men även annan byggnation som tex bostäder, kontor, sjukhus, köpcentrum, skolor och industrilokaler. Ta mig vidare till Bygg

Inom Maskin & Transport erbjuder vi maskin & transporttjänster för delaktighet i entreprenader inom främst järnväg. Vårt koncept bygger på uthyrning av maskin och transportkapacitet bestående av spårgående arbetsfordon och arbetsmaskiner samt transportmedel. Många av våra maskiner och koncept hyr vi ut bemannade med arbetsledning, säkerhetsfunktioner, förare och operatörer.  Ta mig vidare till Maskin & Transport

Inom materialservice erbjuder vi konkurrenskraftig materialservice genom kvalitativt byggmaterial, komponenter och systemlösningar till marknadsledande priser. Vi erbjuder grossist-, logistik- och distributionstjänster av elinstallationsrör för byggnader, kabelskyddsrör i mark, kanalisationsmaterial för öppen kabelförläggning, vatten och avloppsrör samt dräneringsrör.  Ta mig vidare till Materialservice

Genom Linccon Academy, vårt eget utbildningsprogram, hjälper vi dig att bygga på kompetens och yrkeskunnande med en rad olika kurser. Utvecklingen går snabbt och kraven på rätt kunskaper ökar ständigt. Med nya kunskaper blir du mer attraktiv för dina kunder och kan öka försäljningen. Det är vår ambition att stödja er utveckling för att uppnå detta.  Ta mig vidare till Academy

Media

1402, 2019

Linccon sponsrar Team Kristensson Motorsport

februari 14th, 2019|

Linccon sponsrar Team Kristensson Motorsport Linccon är stolta sponsorer till #Tom Kristensson Motorsport och deras satsning på JWRC 2019. Vi önskar Tom och hans team stort lycka till på Rally Sweden 14-17 Februari 2019. [...]

712, 2018

Linccon Group kontrakteras som UE

december 7th, 2018|

Linccon Group kontrakteras som UE för utförande av fibergrävning i Gagnef & Rättvik Linccon Group Division Anläggning kan idag meddela att vi har kontrakterats som underentreprenör avseende fibergrävning i två olika projekt som avser [...]

611, 2018

Linccon Group hälsar Karl-Johan välkommen

november 6th, 2018|

Linccon Group hälsar Karl-Johan Stridsberg välkommen till Division Anläggning. Division Anläggning växer så det knakar med Affärschef Magnus Ask Olsson i spetsen och det är med största nöje som vi hälsar Karl-Johan Stridsberg varmt [...]

Hur kan vi på allvar dra nytta av varandras kunskaper?

Varje dag planeras, projekteras och byggs infrastruktur. Inom de närmaste åren ska det investeras 100-tals miljoner på byggnation av vägar, järnvägar och samhällen. Samtidigt råder det resurs och kompetensbrist hos de flesta sektorer.

Vår målsättning är att bli en ledande aktör som drar nytta av branschens samlade resurser för utvecklingen av framtidens nya infrastruktur. Vi är en aktör som trivs bäst då vi får chansen att bidra med vårt arbetssätt i tidiga skeden.

Tillsammans med våra beställare tänker vi annorlunda, innovativt och säkert under alla faser av projektet och för projektets bästa. Vi vill arbeta i långsiktiga relationer där både ni som vi ska trivas med varandra och där projekten ska gå bra, det ena efter det andra.

Läs mer om oss, våra mål, våra värderingar och hur vi jobbar.